Täiskogu osaistungjärk 2019-03-12

Video ei ole kättesaadav

18:54:12

18:54:27
Euroopa välisteenistuse järelmeetmed kaks aastat pärast EP raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)


Antud hetke sõnavõtja

  • President

Kestus

00:00:15

Algus

18:54:12

Lõpp

18:54:27

Lõpetamine

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.
Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.
Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).
Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

18:54:12 - Sõnavõttude algus

Käimasolev arutelu

18:54:27 - Sõnavõttude lõpp