Täysistunto 2012-07-03

Video ei saatavilla

09:47:06

09:48:54
Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Zita GURMAI
  • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhm\u00E4
  • UnkariMagyar Szocialista P\u00E1rt

Kesto

00:01:47

Alkamisaika

09:47:06

Päättymisaika

09:48:54

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

09:47:06 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

09:48:54 - Puheenvuorojen päättymisaika