Täysistunto 2012-07-03

Video ei saatavilla

12:20:21

12:22:36
Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Othmar KARAS
  • Euroopan kansanpuolueen ryhm\u00E4 (kristillisdemokraatit)
  • Itävalta\u00D6sterreichische Volkspartei

Kesto

00:02:14

Alkamisaika

12:20:21

Päättymisaika

12:22:36

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

12:20:21 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

12:22:36 - Puheenvuorojen päättymisaika