Täysistunto 2012-11-21

Video ei saatavilla

19:30:55

19:33:00
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus - Tietoverkkoturvallisuus ja -puolustus - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Tarja CRONBERG
  • Vihre\u00E4t \/ Euroopan vapaa allianssi -ryhm\u00E4
  • SuomiVihre\u00E4 liitto

Kesto

00:02:04

Alkamisaika

19:30:55

Päättymisaika

19:33:00

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

19:30:55 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

19:33:00 - Puheenvuorojen päättymisaika