Täysistunto 2013-07-03

Video ei saatavilla

20:48:50

20:51:02
Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Tarja CRONBERG
  • Vihre\u00E4t \/ Euroopan vapaa allianssi -ryhm\u00E4
  • SuomiVihre\u00E4 liitto

Kesto

00:02:12

Alkamisaika

20:48:50

Päättymisaika

20:51:02

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

20:48:50 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

20:51:02 - Puheenvuorojen päättymisaika