Täysistunto 2013-09-11

Video ei saatavilla

18:29:06

18:32:03
Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellinen ulottuvuus - EU:n sotilaalliset rakenteet: nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Tarja CRONBERG
  • Vihre\u00E4t \/ Euroopan vapaa allianssi -ryhm\u00E4
  • SuomiVihre\u00E4 liitto

Kesto

00:02:56

Alkamisaika

18:29:06

Päättymisaika

18:32:03

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

18:29:06 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

18:32:03 - Puheenvuorojen päättymisaika