Täysistunto 2015-12-02

Video ei saatavilla

22:22:20

22:23:49
Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Caterina CHINNICI
  • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhm\u00E4
  • ItaliaPartito Democratico

Kesto

00:01:28

Alkamisaika

22:22:20

Päättymisaika

22:23:49

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

22:22:20 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

22:23:49 - Puheenvuorojen päättymisaika