Täysistunto 2017-10-03

Video ei saatavilla

17:56:31

17:58:11
EU:n ja Egyptin kumppanuuden painopisteet vuosiksi 2017–2020 (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Costas MAVRIDES
  • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhm\u00E4
  • KyprosDemocratic Party

Kesto

00:01:40

Alkamisaika

17:56:31

Päättymisaika

17:58:11

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

17:56:31 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

17:58:11 - Puheenvuorojen päättymisaika