Täysistunto 2018-09-12

Video ei saatavilla

13:55:05

13:56:53
Äänestysselitykset - Unkarin tilanne (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)


Tämänhetkinen puhuja

  • Christelle LETARD-LECHEVALIER
  • Kansakuntien ja vapauden Eurooppa
  • RanskaRassemblement national

Kesto

00:01:47

Alkamisaika

13:55:05

Päättymisaika

13:56:53

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

13:55:05 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

13:56:53 - Puheenvuorojen päättymisaika