Täysistunto 2018-09-12

Video ei saatavilla

14:08:25

14:09:56
Äänestysselitykset - Unkarin tilanne (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)


Tämänhetkinen puhuja

  • Dobromir SOŚNIERZ
  • Sitoutumattomat
  • PuolaWolno\u015B\u0107

Kesto

00:01:31

Alkamisaika

14:08:25

Päättymisaika

14:09:56

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

14:08:25 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

14:09:56 - Puheenvuorojen päättymisaika