Täysistunto 2018-10-24

Video ei saatavilla

16:26:49

16:29:21
Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2017 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)


Tämänhetkinen puhuja

  • Martina DLABAJOVÁ
  • Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhm\u00E4
  • TšekkiANO 2011

Kesto

00:02:31

Alkamisaika

16:26:49

Päättymisaika

16:29:21

Vastuuvapaus

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.
Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.
Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.
Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

16:26:49 - Puheenvuorojen alkamisaika

Käynnissä oleva keskustelu

16:29:21 - Puheenvuorojen päättymisaika