Plenarna sjednica od 2017-12-12

Videozapis nije dostupan.

12:58:52

12:59:10
Obrazloženja glasovanja - Ususret strategiji digitalne trgovine (A8-0384/2017 - Marietje Schaake)


Trenutačni govornik

  • Predsjednik

Trajanje

00:00:17

Početak

12:58:52

Završetak

12:59:10

Izjava o ograničenju odgovornosti

Jedina svrha simultanog usmenog prijevoda rasprava koji osigurava Europski parlament je olakšati komunikaciju među sudionicima sastanka. Usmeni prijevod ne predstavlja autentični zapis rasprava.
Autentičnim se smatra samo izvorni govor ili revidirani pismeni prijevod tog govora.
U slučaju razlike između simultanog usmenog prijevoda i izvornog govora (ili revidiranog pismenog prijevoda govora), prednost ima izvorni govor (ili revidirani pismeni prijevod).
Osim u slučaju izričitog odobrenja Europskog parlamenta, strogo je zabranjena uporaba snimljenog usmenog prijevoda u bilo koju svrhu različitu od one koja je gore navedena.

Usmeni prijevod ne predstavlja autentični zapis rasprava.

12:58:52 - Početak vremena za pitanja

Aktualna rasprava

12:59:10 - Završetak vremena za pitanja