Plenarna sjednica od 2018-09-10

Videozapis nije dostupan.

21:52:40

21:56:46
Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume


Trenutačni govornik

  • Heidi HAUTALA
  • Klub zastupnika Zelenih\/Europskog slobodnog saveza
  • FinskaVihre\u00E4 liitto

Trajanje

00:04:06

Početak

21:52:40

Završetak

21:56:46

Izjava o ograničenju odgovornosti

Jedina svrha simultanog usmenog prijevoda rasprava koji osigurava Europski parlament je olakšati komunikaciju među sudionicima sastanka. Usmeni prijevod ne predstavlja autentični zapis rasprava.
Autentičnim se smatra samo izvorni govor ili revidirani pismeni prijevod tog govora.
U slučaju razlike između simultanog usmenog prijevoda i izvornog govora (ili revidiranog pismenog prijevoda govora), prednost ima izvorni govor (ili revidirani pismeni prijevod).
Osim u slučaju izričitog odobrenja Europskog parlamenta, strogo je zabranjena uporaba snimljenog usmenog prijevoda u bilo koju svrhu različitu od one koja je gore navedena.

Usmeni prijevod ne predstavlja autentični zapis rasprava.

21:52:40 - Početak vremena za pitanja

Aktualna rasprava

21:56:46 - Završetak vremena za pitanja