2010-07-05 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

20:03:09

20:04:39
Darnusis ateities transportas (diskusijos)


Dabartinis kalbėtojas

  • Czesław Adam SIEKIERSKI
  • Europos liaudies partijos (krik\u0161\u010Dioni\u0173 demokrat\u0173) grup\u0117
  • LenkijaPolskie Stronnictwo Ludowe

Trukmė

00:01:30

Pradžia

20:03:09

Pabaiga

20:04:39

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

20:03:09 - Kalbėjimo pradžia

20:04:39 - Kalbėjimo pabaiga