2010-07-06 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

17:22:58

17:24:14
Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla - Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai - Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija - Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas - Europos bankininkystės institucija - Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija - Bankų sektoriaus tarpvalstybinių krizių valdymo sistema (diskusijos)


Dabartinis kalbėtojas

  • Elena BĂSESCU
  • Europos liaudies partijos (krik\u0161\u010Dioni\u0173 demokrat\u0173) grup\u0117
  • RumunijaPartidul Democrat-Liberal

Trukmė

00:01:16

Pradžia

17:22:58

Pabaiga

17:24:14

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

17:22:58 - Kalbėjimo pradžia

Dabartinės diskusijos

17:24:14 - Kalbėjimo pabaiga