2010-11-25 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

13:03:51

13:05:28
Paaiškinimai dėl balsavimo


Dabartinis kalbėtojas

  • Jan BŘEZINA
  • Europos liaudies partijos (krik\u0161\u010Dioni\u0173 demokrat\u0173) grup\u0117
  • ČekijaK\u0159es\u0165ansk\u00E1 a demokratick\u00E1 unie - \u010Ceskoslovensk\u00E1 strana lidov\u00E1

Trukmė

00:01:37

Pradžia

13:03:51

Pabaiga

13:05:28

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

13:03:51 - Kalbėjimo pradžia

Dabartinės diskusijos

13:05:28 - Kalbėjimo pabaiga