2014-02-03 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

18:55:27

18:57:28
29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.) - ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (diskusijos)


Dabartinis kalbėtojas

  • Phil BENNION
  • Liberal\u0173 ir demokrat\u0173 aljanso u\u017E Europ\u0105 frakcija
  • Jungtinė KaralystėLiberal Democrats Party

Trukmė

00:02:00

Pradžia

18:55:27

Pabaiga

18:57:28

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

18:55:27 - Kalbėjimo pradžia

Dabartinės diskusijos

18:57:28 - Kalbėjimo pabaiga