2014-02-03 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

19:20:47

19:22:19
29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.) - ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (diskusijos)


Dabartinis kalbėtojas

  • Sari ESSAYAH
  • Europos liaudies partijos (krik\u0161\u010Dioni\u0173 demokrat\u0173) grup\u0117
  • SuomijaSuomen kristillisdemokraatit

Trukmė

00:01:32

Pradžia

19:20:47

Pabaiga

19:22:19

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

19:20:47 - Kalbėjimo pradžia

Dabartinės diskusijos

19:22:19 - Kalbėjimo pabaiga