2018-03-13 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

16:26:53

16:27:28
Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas - Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma (diskusijos)


Dabartinis kalbėtojas

  • Jens GEIER
  • Europos Parlamento socialist\u0173 ir demokrat\u0173 pa\u017Eangiojo aljanso frakcija
  • VokietijaSozialdemokratische Partei Deutschlands

Trukmė

00:00:35

Pradžia

16:26:53

Pabaiga

16:27:28

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

16:26:53 - Kalbėjimo pradžia

Dabartinės diskusijos

16:27:28 - Kalbėjimo pabaiga