2018-12-12 plenarinis posėdis

Vaizdo įrašas neprieinamas

21:56:33

21:59:19
Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas


Dabartinis kalbėtojas

  • Carlos ZORRINHO
  • Europos Parlamento socialist\u0173 ir demokrat\u0173 pa\u017Eangiojo aljanso frakcija
  • PortugalijaPartido Socialista

Trukmė

00:02:45

Pradžia

21:56:33

Pabaiga

21:59:19

Atsakomybės apribojimas

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.
Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.
Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).
Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

21:56:33 - Kalbėjimo pradžia

Dabartinės diskusijos

21:59:19 - Kalbėjimo pabaiga