Plenārsēde 2009-10-08

Video nav pieejams

09:48:41

09:51:04
Informācijas brīvība Itālijā (debates)


Pašreiz uzstājas

  • Hans-Peter MARTIN
  • Pie politiskaj\u0101m grup\u0101m nepiedero\u0161ie deput\u0101ti
  • AustrijaListe \"Dr. Martin - f\u00FCr Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit\"

Ilgums

00:02:23

Sākums

09:48:41

Beigas

09:51:04

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

09:48:41 - Runu sākums

Pašreizējās debates

09:51:04 - Runu beigas