Plenārsēde 2009-10-08

Video nav pieejams

10:36:47

10:38:26
Informācijas brīvība Itālijā (debates)


Pašreiz uzstājas

  • Debora SERRACCHIANI
  • Eiropas Parlamenta soci\u0101listu un demokr\u0101tu progres\u012Bv\u0101s alianses grupa
  • ItālijaPartito Democratico

Ilgums

00:01:39

Sākums

10:36:47

Beigas

10:38:26

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

10:36:47 - Runu sākums

Pašreizējās debates

10:38:26 - Runu beigas