Plenārsēde 2010-07-06

Video nav pieejams

19:00:37

19:02:19
Kapitāla prasības, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaude - Biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju atalgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā (d


Pašreiz uzstājas

  • Carl HAGLUND
  • Eiropas Liber\u0101\u013Cu un demokr\u0101tu apvien\u012Bbas grupa
  • SomijaSvenska folkpartiet

Ilgums

00:01:41

Sākums

19:00:37

Beigas

19:02:19

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

19:00:37 - Runu sākums

Pašreizējās debates

19:02:19 - Runu beigas