Plenārsēde 2010-10-20

Video nav pieejams

18:46:02

18:47:49
Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)


Pašreiz uzstājas

  • José Manuel FERNANDES
  • Eiropas Tautas partijas (Krist\u012Bgie demokr\u0101ti) grupa
  • PortugālePartido Social Democrata

Ilgums

00:01:46

Sākums

18:46:02

Beigas

18:47:49

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

18:46:02 - Runu sākums

Pašreizējās debates

18:47:49 - Runu beigas