Plenārsēde 2015-09-08

Video nav pieejams

14:03:18

14:04:54
Balsojumu skaidrojumi


Pašreiz uzstājas

  • Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
  • Eiropas Liber\u0101\u013Cu un demokr\u0101tu apvien\u012Bbas grupa
  • SpānijaCiudadanos \u2013 Partido de la Ciudadan\u00EDa

Ilgums

00:01:36

Sākums

14:03:18

Beigas

14:04:54

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

14:03:18 - Runu sākums

14:04:54 - Runu beigas