Plenārsēde 2016-01-21

Video nav pieejams

12:08:15

12:08:30
Balsošanas laiks


Pašreiz uzstājas

  • Michael GAHLER
  • Eiropas Tautas partijas (Krist\u012Bgie demokr\u0101ti) grupa
  • VācijaChristlich Demokratische Union Deutschlands

Ilgums

00:00:15

Sākums

12:08:15

Beigas

12:08:30

Saistību atruna

Eiropas Parlamenta debašu sinhronā tulkojuma vienīgais mērķis ir vienkāršot sanāksmes dalībnieku saziņu, un tas nekādā gadījumā nav autentisks debašu ieraksts.
Tikai runas oriģināls vai rakstisks un rediģēts tās tulkojums ir autentisks.
Ja pastāv atšķirības starp sinhrono tulkojumu un runas oriģinālu (vai runas rakstisko rediģēto tulkojumu), pirmām kārtām jāņem vērā runas oriģināls (vai rakstiskais rediģētais tulkojums).
Bez Eiropas Parlamenta atļaujas ir stingri aizliegts izmantot tulkojuma ierakstu citiem mērķiem, nevis tam, kas šeit minēts.

Sēdes debašu mutvārdu tulkojums nav uzskatāms par autentisku.

12:08:15 - Runu sākums

Pašreizējās debates

12:08:30 - Runu beigas