Seduta plenarja ta' l-2010-03-10

Filmat mhux disponibbli

12:27:06

12:29:52
Ħin tal-votazzjonijiet


Kelliem attwali

  • President

Tul ta' ħin

00:02:46

Bidu

12:27:06

Tmiem

12:29:52

Dikjarazzjoni ta' ċaħda

L-interpretar simultanju tad-dibattiti l-Parlament Ewropew jipprovdih bl-għan waħdieni li jiffaċiita l-komunikazzjoni bejn dawk li jieħdu sehem fil-laqgħat, u fl-ebda każ ma jikkostitwixxi reġsitrazzjoni awtentikata tad-dibattiti.
Huma awtentiċi biss id-diskors oriġinali jew it-traduzzjoni bil-miktub u riveduta tad-diskors.
F'każ ta' differenza bejn l-interpretar simultanju u d-diskors oriġinali (jew it-traduzzjoni bil-miktub u riveduta tad-diskors), il-prevalenza tingħata lid-diskors oriġinali (jew lit-traduzzjoni bil-miktub u riveduta tad-diskors) għandha.
Mingħajr awtorizzazzjoni espliċita min-naħa tal-Parlament Ewropew, l-użu ta' reġistrazzjoni tal-interpretar għal finjiet għajr dawk imsemmija hawn isfel huwa pprojbit.

L-interpretar fl-ebda każ ma jikkostitwixxi rrekordjar awtentiku tad-dibattiti.

12:27:06 - Bidu tal-ħin tat-taħdit

Dibattitu kurrenti

12:29:52 - Tmiem tal-ħin tat-taħdit