Sesja plenarna w dniu 2016-11-22

Materiał wideo niedostępny

10:36:22

11:51:43
Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)


Mówca przemawiający w tej chwili

Czas trwania

Rozpoczęcie

10:36:22

Zakończenie

11:51:43

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

10:36:22 - Początek wystąpień

Bieżąca debata

11:51:43 - Koniec wystąpień