Sesja plenarna w dniu 2008-09-03

Materiał wideo niedostępny

17:48:40

17:49:44
Tura pytań (pytania do Komisji)


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Stavros ARNAOUTAKIS
  • Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim
  • GrecjaPanellinio Socialistiko Kinima

Czas trwania

00:01:04

Rozpoczęcie

17:48:40

Zakończenie

17:49:44

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

17:48:40 - Początek wystąpień

17:49:44 - Koniec wystąpień