Sesja plenarna w dniu 2009-03-12

Materiał wideo niedostępny

15:11:41

15:13:15
Gwinea Bissau


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Marios MATSAKIS
  • Grupa Porozumienia Libera\u0142\u00F3w i Demokrat\u00F3w na rzecz Europy
  • CyprDimokratiko Komma

Czas trwania

00:01:34

Rozpoczęcie

15:11:41

Zakończenie

15:13:15

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

15:11:41 - Początek wystąpień

15:13:15 - Koniec wystąpień