Sesja plenarna w dniu 2012-02-15

Materiał wideo niedostępny

18:08:40

18:12:29
19. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (debata)


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Richard HOWITT
  • Grupa Post\u0119powego Sojuszu Socjalist\u00F3w i Demokrat\u00F3w w Parlamencie Europejskim
  • Wielka BrytaniaLabour Party

Czas trwania

00:03:48

Rozpoczęcie

18:08:40

Zakończenie

18:12:29

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

18:08:40 - Początek wystąpień

Bieżąca debata

18:12:29 - Koniec wystąpień