Sesja plenarna w dniu 2016-01-19

Materiał wideo niedostępny

16:55:55

16:58:40
Sytuacja w Polsce (debata)


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Przewodniczący

Czas trwania

00:02:45

Rozpoczęcie

16:55:55

Zakończenie

16:58:40

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

16:55:55 - Początek wystąpień

16:58:40 - Koniec wystąpień