Sesja plenarna w dniu 2016-01-19

Materiał wideo niedostępny

19:08:39

19:10:57
Sytuacja w Polsce (debata)


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Enrique GUERRERO SALOM
  • Grupa Post\u0119powego Sojuszu Socjalist\u00F3w i Demokrat\u00F3w w Parlamencie Europejskim
  • HiszpaniaPartido Socialista Obrero Espa\u00F1ol

Czas trwania

00:02:17

Rozpoczęcie

19:08:39

Zakończenie

19:10:57

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

19:08:39 - Początek wystąpień

19:10:57 - Koniec wystąpień