Sesja plenarna w dniu 2017-12-12

Materiał wideo niedostępny

18:26:18

18:28:23
Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Stała współpraca strukturalna (PESCO) - otwarcie nowego rozdziału w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony (debata)


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Laima Liucija ANDRIKIENĖ
  • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrze\u015Bcija\u0144scy Demokraci)
  • LitwaT\u0117vyn\u0117s s\u0105junga-Lietuvos krik\u0161\u010Dionys demokratai

Czas trwania

00:02:04

Rozpoczęcie

18:26:18

Zakończenie

18:28:23

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

18:26:18 - Początek wystąpień

18:28:23 - Koniec wystąpień