Sesja plenarna w dniu 2019-01-30

Materiał wideo niedostępny

23:31:06

23:32:43
Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Izaskun BILBAO BARANDICA
  • Grupa Porozumienia Libera\u0142\u00F3w i Demokrat\u00F3w na rzecz Europy
  • HiszpaniaPartido Nacionalista Vasco

Czas trwania

00:01:37

Rozpoczęcie

23:31:06

Zakończenie

23:32:43

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

23:31:06 - Początek wystąpień

23:32:43 - Koniec wystąpień