Sesja plenarna w dniu 2014-09-18

Materiał wideo niedostępny

09:03:12

09:03:30
Sprawozdanie roczne UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie (debata)


Mówca przemawiający w tej chwili

  • Przewodnicząca

Czas trwania

00:00:17

Rozpoczęcie

09:03:12

Zakończenie

09:03:30

Nota

Parlament Europejski zapewnia tłumaczenie ustne debat wyłącznie w celu ułatwienia komunikacji między uczestnikami posiedzenia. Tłumaczenie ustne w żadnym wypadku nie stanowi wiarygodnego zapisu posiedzenia.
Wiarygodnym źródłem jest wyłącznie oryginalne przemówienie lub jego tłumaczenie pisemne po korekcie.
W razie rozbieżności między tłumaczeniem ustnym a oryginalnym przemówieniem (lub jego tłumaczeniem pisemnym po korekcie) decyduje oryginalne przemówienie (lub jego tłumaczenie pismne po korekcie).
Wykorzystanie nagrania tłumaczenia ustnego do celów innych niż określony powyżej bez wyraźnego zezwolenia Parlamentu Europejskiego jest ściśle wzbronione.

Tłumaczenie ustne nie jest wiarygodnym zapisem posiedzenia.

09:03:12 - Początek wystąpień

09:03:30 - Koniec wystąpień