Şedinţa plenară din 2015-03-11

Acest material video nu este disponibil.

18:33:17

20:05:03
Raportul anual 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință


Oratorul actual

Durata

Început

18:33:17

Sfârşit

20:05:03

Avertisment

Interpretarea simultană a dezbaterilor este asigurată de Parlamentul European numai în scopul facilitării comunicării între participanţii la reuniune şi nu constituie în niciun caz o înregistrare autentică a dezbaterilor.
Numai discursul original sau traducerea scrisă şi revizuită a discursului sunt considerate autentice.
În cazul unor diferenţe între interpretarea simultană şi discursul original (sau traducerea scrisă şi revizuită a discursului), discursul original (sau traducerea scrisă şi revizuită) prevalează.
Fără autorizarea expresă a Parlamentului European, utilizarea înregistrării interpretării în alte scopuri decât cel menţionat mai sus este strict interzisă.

Interpretarea nu constituie în nici un caz o înregistrare autentificată a dezbaterilor.

18:33:17 - Începutul intervenţiilor

Dezbaterea în curs

20:05:03 - Sfârşitul intervenţiilor