Plenárna schôdza dňa 2009-05-06

Video nie je k dispozícii

23:39:32

23:41:51
Vysvetlenia hlasovania


Vystupujúci

  • Inese VAIDERE
  • Skupina \u00DAnie za Eur\u00F3pu n\u00E1rodov
  • LotyšskoPilsonisk\u0101 Savien\u012Bba

Dĺžka

00:02:19

Začiatok

23:39:32

Koniec

23:41:51

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

23:39:32 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

23:41:51 - Koniec vystúpení