Plenárna schôdza dňa 2009-05-06

Video nie je k dispozícii

23:41:32

23:43:10
Vysvetlenia hlasovania


Vystupujúci

  • Zita PLEŠTINSKÁ
  • Skupina Eur\u00F3pskej \u013Eudovej strany (kres\u0165ansk\u00FDch demokratov) a Eur\u00F3pskych demokratov
  • SlovenskoSlovensk\u00E1 demokratick\u00E1 a kres\u0165ansk\u00E1 \u00FAnia

Dĺžka

00:01:38

Začiatok

23:41:32

Koniec

23:43:10

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

23:41:32 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

23:43:10 - Koniec vystúpení