Plenárna schôdza dňa 2009-05-06

Video nie je k dispozícii

23:47:42

23:48:50
Vysvetlenia hlasovania


Vystupujúci

  • Syed KAMALL
  • Skupina Eur\u00F3pskej \u013Eudovej strany (kres\u0165ansk\u00FDch demokratov) a Eur\u00F3pskych demokratov
  • Spojené kráľovstvoConservative and Unionist Party

Dĺžka

00:01:08

Začiatok

23:47:42

Koniec

23:48:50

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

23:47:42 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

23:48:50 - Koniec vystúpení