Plenárna schôdza dňa 2009-05-06

Video nie je k dispozícii

23:58:23

23:59:26
Vysvetlenia hlasovania


Vystupujúci

  • Daniel HANNAN
  • nez\u00E1visl\u00ED poslanci
  • Spojené kráľovstvoConservative and Unionist Party

Dĺžka

00:01:03

Začiatok

23:58:23

Koniec

23:59:26

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

23:58:23 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

23:59:26 - Koniec vystúpení