Plenárna schôdza dňa 2009-05-07

Video nie je k dispozícii

00:05:46

00:06:01
Vysvetlenia hlasovania


Vystupujúci

  • Predseda

Dĺžka

00:00:14

Začiatok

00:05:46

Koniec

00:06:01

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

00:05:46 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

00:06:01 - Koniec vystúpení