Plenárna schôdza dňa 2011-11-17

Video nie je k dispozícii

12:34:34

12:35:33
Hlasovanie


Vystupujúci

  • Predseda

Dĺžka

00:00:58

Začiatok

12:34:34

Koniec

12:35:33

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

12:34:34 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

12:35:33 - Koniec vystúpení