Plenárna schôdza dňa 2012-04-18

Video nie je k dispozícii

12:08:48

12:23:47
Slávnostná schôdza – Jordánsko


Vystupujúci

Dĺžka

00:14:58

Začiatok

12:08:48

Koniec

12:23:47

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

12:08:48 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

12:23:47 - Koniec vystúpení