Plenárna schôdza dňa 2015-07-09

Video nie je k dispozícii

09:37:33

09:39:42
Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou (rozprava)


Vystupujúci

  • Marijana PETIR
  • Poslaneck\u00FD klub Eur\u00F3pskej \u013Eudovej strany (Kres\u0165ansk\u00FDch demokratov)
  • ChorvátskoHrvatska selja\u010Dka stranka

Dĺžka

00:02:08

Začiatok

09:37:33

Koniec

09:39:42

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

09:37:33 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

09:39:42 - Koniec vystúpení