Plenárna schôdza dňa 2018-12-12

Video nie je k dispozícii

11:55:40

11:57:09
Diskusia s prezidentom Cypru Nicosom Anastasiadesom o budúcnosti Európy (rozprava)


Vystupujúci

  • Françoise GROSSETÊTE
  • Poslaneck\u00FD klub Eur\u00F3pskej \u013Eudovej strany (Kres\u0165ansk\u00FDch demokratov)
  • FrancúzskoLes R\u00E9publicains

Dĺžka

00:01:29

Začiatok

11:55:40

Koniec

11:57:09

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

11:55:40 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

11:57:09 - Koniec vystúpení