Plenárna schôdza dňa 2018-12-12

Video nie je k dispozícii

22:01:11

22:02:05
Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program


Vystupujúci

  • Paul RÜBIG
  • Poslaneck\u00FD klub Eur\u00F3pskej \u013Eudovej strany (Kres\u0165ansk\u00FDch demokratov)
  • Rakúsko\u00D6sterreichische Volkspartei

Dĺžka

00:00:54

Začiatok

22:01:11

Koniec

22:02:05

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

22:01:11 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

22:02:05 - Koniec vystúpení