Plenárna schôdza dňa 2019-02-14

Video nie je k dispozícii

13:01:00

13:01:21
Vysvetlenia hlasovania - Práva intersexuálnych osôb (B8-0101/2019)


Vystupujúci

  • Predseda

Dĺžka

00:00:21

Začiatok

13:01:00

Koniec

13:01:21

Odmietnutie zodpovednosti

Simultánne tlmočenie zabezpečuje Európsky parlament len na účely uľahčenia komunikácie medzi účastníkmi schôdze a v žiadnom prípade nepredstavuje overené nahrávky diskusií.
Za platné sa považujú iba originálny prejav alebo jeho zrevidovaný písomný preklad.
V prípade odlišností medzi simultánnym tlmočením a originálnym prejavom (alebo jeho zrevidovaným písomným prekladom) platí originálny prejav (alebo jeho zrevidovaný písomný preklad).
Je prísne zakázané používať nahrávané tlmočenie na iné ako vyššie uvedené účely, s výnimkou výslovného povolenia Európskeho parlamentu.

Tlmočenie nie je autentickým záznamom zo zasadnutia.

13:01:00 - Začiatok vystúpení

Prebiehajúca rozprava

13:01:21 - Koniec vystúpení