Plenarno zasedanje z dne 2017-03-15

Video ni na voljo.

15:01:39

16:48:04
Tematska razprava - Evropska agenda za varnost: leto po napadih v Bruslju (razprava)


Trenutni udeleženec

Trajanje

Začetek

15:01:39

Konec

16:48:04

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropski parlament omogoča simultano tolmačenje razprav, ki je namenjeno lažjemu sporazumevanju med udeleženci zasedanja, vendar to v nobenem primeru ni verodostojen zapis razprav.
Kot verodostojna dokumenta veljata le govor v izvirniku in pregledani pisni prevod govora v izvirniku.
Če se simultano tolmačenje in govor v izvirniku (ali pregledani pisni prevod govora v izvirniku) razlikujeta, je verodostojen govor v izvirniku (ali pregledani pisni prevod govora v izvirniku).
Uporaba zapisa tolmačenja za namene, ki se razlikujejo od zgoraj opisanih namenov, je strogo prepovedana, razen če je Evropski parlament izdal izrecno dovoljenje.

Tolmačenje v nobenem primeru ni verodostojen zapis razprav.

15:01:39 - Začetek govorov

Trenutna razprava

16:48:04 - Konec govorov