Plenarno zasedanje z dne 2017-04-05

Video ni na voljo.

12:18:40

12:19:01
Čas glasovanja (nadaljevanje) - Medicinski pripomočki (A8-0068/2017 - Glenis Willmott) (glasovanje)


Trenutni udeleženec

  • Predsednik

Trajanje

00:00:21

Začetek

12:18:40

Konec

12:19:01

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropski parlament omogoča simultano tolmačenje razprav, ki je namenjeno lažjemu sporazumevanju med udeleženci zasedanja, vendar to v nobenem primeru ni verodostojen zapis razprav.
Kot verodostojna dokumenta veljata le govor v izvirniku in pregledani pisni prevod govora v izvirniku.
Če se simultano tolmačenje in govor v izvirniku (ali pregledani pisni prevod govora v izvirniku) razlikujeta, je verodostojen govor v izvirniku (ali pregledani pisni prevod govora v izvirniku).
Uporaba zapisa tolmačenja za namene, ki se razlikujejo od zgoraj opisanih namenov, je strogo prepovedana, razen če je Evropski parlament izdal izrecno dovoljenje.

Tolmačenje v nobenem primeru ni verodostojen zapis razprav.

12:18:40 - Začetek govorov

Trenutna razprava

12:19:01 - Konec govorov